Okresní soud v Blansku

Informační centrum

 

Informační centrum Okresního soudu v Blansku najdete na adrese Hybešova ulice č. 2047/5, v přízemí hlavní budovy, číslo dveří 106

Úřední hodiny:

Pondělí a středa od 8.00 hodin do 16.00 hodin

úterý a čtvrtek od 8.00 hodin do 15.00 hodin

pátek od 8.00 hodin do 14.30 hodin

Všechny dny: polední přestávka čerpána v době od 11.00 do 12.00 hodin

Kontaktní osoba : Erika Košábková

Zástup : Dana Kubicová, Helena Rychtaříková / dveře č. 103/

e-mail : info@osoud.bla.justice.cz /nelze využít pro podání návrhů, žalob atd., slouží pouze pro dotazy, domluvy termínu nahlížení do spisu atd. /

Telefonní spojení: 516 482 104

Informace jsou poskytovány po celou dobu úředních hodin informačního centra. Poslední účastník je přijímán 15 minut před skončením úředních hodin informačního centra a je třeba svůj příchod přizpůsobit časové náročnosti požadované služby.

Informační centrum vyřizuje:

- osobní a telefonické žádosti o informace o stavu řízení, o nařízeném jednání

- vyznačování doložky právní moci a vykonatelnosti na rozhodnutí

- nahlížení oprávněných osob do soudních spisů včetně spisů rejstříku CEPR

- informace ze sazebníku soudních poplatků

Podrobnosti ke způsobu nahlížení do spisu:

- ke studiu spisu je nutné se telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu objednat, a to 1-2 dny předem

- dohodnutý termín je nutné dodržet, případné změny obratem nahlásit

- neobjednaným žádostem o nahlížení do spisů bude vyhověno pouze v případě, že nebude žádost bránit v práci se spisem, a umožní to kapacita informačního centra

- pořizování kopií ze spisu je soudem zpoplatněno dle zákona č. 549/1991Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- k tomuto účelu je vhodné použít vlastní fotoaparát, kdy je možné pořídit kopie zdarma

Informační centrum NEPOSKYTUJE právní poradenství, pouze informace spojené s činností konkrétních oddělení v konkrétních věcech.

Informační centrum NENAHRAZUJE elektronickou podatelnu soudu.

Informační centrum NEPODÁVÁ informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.