Přejít k obsahu

Okresní soud v Berouně

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Zpět

Infocentrum

 

Informační centrum Okresního soudu v Berouně

 

 

Informační centrum je umístěno v podatelně přízemí hlavní budovy okresního soudu.

 

Informační centrum zajišťuje:

 

- vyřizování osobních, písemných a telefonických žádostí účastníků o informace ohledně stavu řízení,

- vyznačování doložek právní moci a vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí ve všech soudních agendách,

- zprostředkování oprávněným osobám nahlížení do soudních spisů včetně elektronických,

- pořizování kopií ze soudních spisů.

 

 

 

Úřední hodiny informačního centra pro veřejnost:

 

pondělí     7:30 hodin - 16:00 hodin

úterý         7:30 hodin - 16:00 hodin

středa       7:30 hodin - 17:00 hodin

čtvrtek      7:30 hodin - 16:00 hodin

pátek        7:30 hodin - 15:00 hodin

 

Poslední účastník bude přijat 15 minut před koncem úředních hodin informačního centra.  Svůj příchod se snažte přizpůsobit časové náročnosti Vámi požadované služby.

 

Pro nahlížení do soudního spisu je třeba předchozí objednání. (§ 8 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů)

 

Kontaktní osoba: Kristýna Kaucká

Kontaktní osoba: Kristýna Dvořáková

 

tel.: + 420 311 604 548

mobil: + 420 601 340 946

fax: + 420 257 005 053

e-mail: infocentrum@osoud.ber.justice.cz

 

Infocentrum nenahrazuje elektronickou podatelnu soudu určenou k přijímání žalob a podání ke spisovým značkám.

 

V době nepřítomnosti je zástup zajištěn prostřednictvím jednotlivých vedoucích kanceláří.

 

Nahlížení do spisu:

 

Pro nahlížení do spisu, případně studiu spisu, se lze objednat na výše uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím e-mailu v dostatečném předstihu, a to nejméně 1pracovní den předem, aby bylo možné spis k nahlížení zajistit.

 

V případě, že nebude objednání předem provedeno, hrozí, že se nepodaří spis k nahlédnutí zajistit a bude nutné přeobjednání na pozdější termín.

 

Pořizování kopií soudem je zpoplatněno podle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro pořizování kopií ze soudních spisů lze též využít vlastní fotoaparát, či mobilní telefon, neboť jimi pořízené kopie jsou zcela zdarma.

 

Informační centrum neposkytuje informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

Prostřednictvím informačního centra se neposkytují všeobecné informace ani právní poradenství, s žádostí o právní radu je nutné se obrátit na profesionálního poskytovatele právních služeb.

 

Prostor informačního centra je monitorován kamerovým systémem.

 

Informace ohledně probíhajících řízení a nařízených jednání naleznete na stránkách aplikace infoSoud  http://infosoud.justice.cz/

 

 

Elektronické dokumenty – infoDokument - ověřování dokumentů EPR - https://infodokument.justice.cz/erozhodnuti-web/index.html

 

Znalci a tlumočníci - http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm