Obvodní soud pro Prahu 6

Kontakty

Obvodní soud pro Prahu 6

Justiční areál na Míčánkách
ul.28.pluku 1533/29b
100 83 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00024431

tel.:   +420 251 447 706
fax:   +420 272 658 371

 

Opatření předsedů Obvodních soudů pro Prahu 4, 6, 8 a 10 k provedení ustanovení § 7 zákona o soudech a soudcích

 

Telefonní číslo +420 251 447 706 je číslem volací skupiny - telefonní ústředna justičního areálu se postupně pokouší o volání na jednotlivá čísla pracovnic infocentra.
Ústředna bohužel nerozlišuje stav na těchto číslech a volající tak slyší vždy jen vyzváněcí tón...
Pracovnice mohou hovořit s někým jiným nebo se věnovat osobě za přepážkou.
Vyčkejte, prosím, na lince delší dobu nebo opakujte své volání později.
V případě volání z mobilního telefonu může být hovor Vaším mobilním operátorem před spojením (během "vyzvánění") ukončen.

 

 

 

 

Příjem podání
e-mailová adresa: podatelna@osoud.pha6.justice.cz
ID datové schránky: bfnab2z

 

Pro objednání nahlížení do spisu použijte adresu: NahlizeniDoSpisu@osoud.pha6.justice.cz

 

 


Tisková mluvčí soudu: JUDr. Zuzana Barochová
mobil:   +420 773 783 222 (určeno pro kontakt s médii)

 

 

Elektronická podatelna

Kontaktní osoby Obvodního soudu pro Prahu 6