Obvodní soud pro Prahu 3

Rozpočet

Obvodní soud pro Prahu 3
Schválený rozpočet rok 2024
Členění Název Částka
1362 Příjem ze soudních poplatků 15 000 000,00 Kč
2132 Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí 91 584,00 Kč
2212 Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob 600 000,00 Kč
2324 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady 808 416,00 Kč
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 23 167 800,00 Kč
5022 Platy představitelů státní moci a některých orgánů 32 400 000,00 Kč
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené 60 000,00 Kč
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek  na státní politiku zaměstnanosti 13 795 694,00 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5 006 502,00 Kč
5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky 20 000,00 Kč
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 000,00 Kč
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 500 000,00 Kč
5151 Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 250 000,00 Kč
5153 Plyn 600 000,00 Kč
5154 Elektrická energie 750 000,00 Kč
5156 Pohonné hmoty a maziva 24 080,00 Kč
5161 Poštovní služby 1 300 000,00 Kč
5162 Služby elektronických komunikací  180 000,00 Kč
5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 Kč
5164 Nájemné 15 000,00 Kč
5167 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 Kč
5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 50 000,00 Kč
5169 Nákup ostatních služeb 2 440 000,00 Kč
5171 Opravy a udržování 210 000,00 Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20 000,00 Kč
5175 Pohoštění 600,00 Kč
5192 Poskytnuté náhrady 4 000 000,00 Kč
5196 Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce 1 056 000,00 Kč
5342 Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů 555 678,00 Kč
5362 Platby daní státnímu rozpočtu 2 000,00 Kč
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 103 320,00 Kč