Přejít k obsahu

Obvodní soud pro Prahu 1

Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Soudní řízení

ÚHRADY PŘI SOUDNÍM ŘÍZENÍ

 

Sazebník poplatků dle ASPI k srpnu 2018. Zákon číslo 549/1991 Sb.

 

Návrhy, žádosti, stížnosti a jiná podání lze podat - osobně v podatelně, poštou či elektronicky

 

Opravné prostředky - proti rozhodnutí soudu lze podat odvolání vždy tak, jak je uvedeno v poučení jednotlivých rozhodnutích.

 

NOTÁŘI působící v obvodu zdejšího soudu jako soudní komisaři ve věcech dědických 

 

Nahlížet do seznamu znalců a tlumočníků  je možné na intrernetových stránkách Justice.cz

 

ELEKTRONICKÉ PODÁNÍ

 

POUČENÍ pro osoby vstupující do budovy soudu

 

POUČENÍ pro osoby vstupující do jednací síně

 

POŘIZOVÁNÍ kopií zvukových záznamů z jednání