Zprávy o stavu vyřizování stížností a oznámení

Zpráva za rok 2022 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Zpráva za rok 2021 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Zpráva za rok 2020 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Zpráva za rok 2019 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Zpráva za rok 2018 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Zpráva za rok 2017 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2016 (obsahuje i přílohu s informací o oznámeních k jiným mezinárodním orgánům ochrany lidských práv vyřizovaným v roce 2016)

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2015

Zpráva o stavu vyřizování oznámení k Výboru za rok 2015

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2014

Zpráva o stavu vyřizování oznámení k Výboru za rok 2014 nebyla z důvodu absence nových skutečností předkládána

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2013

Zpráva o stavu vyřizování oznámení k Výboru za rok 2013

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2012

Zprávy o stavu vyřizování oznámení k Výboru za roky 2003 až 2012

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2011

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2010

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za rok 2009

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 2. pololetí roku 2008

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 1. pololetí roku 2008

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 2. pololetí roku 2007

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 1. pololetí roku 2007

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 2. pololetí roku 2006

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 2. pololetí roku 2005

Zpráva o stavu vyřizování stížností k Soudu za 1. pololetí roku 2005