Z rozhodovací činnosti ve znalecké agendě

Níže uvádíme vybraná rozhodnutí správních orgánů na úseku znalecké činnosti a rozhodnutí soudů ve správním soudnictví týkající se agendy znalců a znaleckých ústavů:

 1. Odpovědnost znalce ad hoc - právní věta | rozhodnutí 
 2. Povinná forma znaleckého posudku - právní věta | rozhodnutí 
 3. Nepředložení znaleckého deníku - právní věta | rozhodnutí
 4. Odborné podmínky pro jmenování znalce - právní věta | rozhodnutí
 5. Odpovědnost za opožděné podání posudku - právní věta | rozhodnutí
 6. (Ne)přípustnost znalecké specializace - právní věta | rozhodnutí
 7. Znalecký posudek jako předmět žádosti o informace - právní věta | rozhodnutí
 8. Pozastavení znalecké činnosti z důvodu trestního stíhání - právní věta | rozhodnutí
 9. Rozhodnutí o přestupku - řádný výkon znalecké činnosti  - právní věta | rozhodnutí
 10. Vydávání se za znalce - právní věta | rozhodnutí
 11. Vyloučení z podání znaleckého posudku pro podjatost - právní věta | rozhodnutí
 12. Osobní výkon znalecké činnosti; vázanost znalce zadáním - právní věta | rozhodnutí
 13. Zánik práva vykonávat znaleckou činnost pro ztrátu odbornosti - právní věta | rozhodnutí
 14. Výstraha - právní věta | rozhodnutí
 15. Subjektivní stránka přestupku - rozsah znaleckého oprávnění - právní věta | rozhodnutí