Zaměstnávání chovanců a pracovní odměna

Právní úprava je obsažena v zákoně č. 129/2008 Sb. , o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.