Stanovisko k aplikaci ust. § 474 odst. 1 z.ř.s.

V návaznosti na zveřejněné Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem podle § 100 odst. 2 o.s.ř., které bylo vedením ministerstva schváleno a zveřejněno dne 21. 5. 2019, se jeví jako vhodné vydat samostatný výklad rovněž k souvisejícímu § 474 odst. 1 z.ř.s.

Výkladové stanovisko k tomuto ustanovení z.ř.s., které bylo ministryní spravedlnosti aprobováno dne 9. 12. 2019, naleznete z d e