Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem

Vedení Ministerstva spravedlnosti ČR schválilo dne 21. 5. 2019 Pracovní skupinou vypracované výkladové Stanovisko k obsahu nařízeného prvního setkání se zapsaným mediátorem ve smyslu ust. § 100 odst. 2 o.s.ř.

Předmětné stanovisko naleznete z d e.