Stanovisko Ministerstva spravedlnosti k otázce povinnosti mlčenlivosti mediátora ve smyslu ust. § 9 zákona o mediaci

Členové pracovní skupiny k mediaci, která byla zřízena za účelem metodické, koordinační, konzultační a expertní činnosti na podzim roku 2016, vytvořila v rámci plnění jednoho ze svých mnoha úkolů Stanovisko k otázce povinnosti mlčenlivosti ve smyslu ust. § 9 zákona o mediaci, neboť interpretace tohoto ustanovení představuje v praxi jisté obtíže (problematika rozsahu).

Uvedená metodika k otázce výkladu povinnosti mlčenlivosti zapsaného mediátora byla zpracována ve spolupráci s legislativním odborem a následně schválena vedením Ministerstva spravedlnosti. Nutno zdůraznit, že tento materiál má pouze doporučující charakter, neboť závazný výklad právních předpisů může podávat jen soud.

Předmětné stanovisko Ministerstva spravedlnosti naleznete zde.