Pracovní skupina k mediaci

Na podzim roku 2016 ustanovil ministr spravedlnosti Robert Pelikán Pracovní skupinu k mediaci, jejímž cílem je systémovému uchopení mediace a profese mediátora v ČR a její rozvoj v zájmu celého společenství.

Pracovní skupina k mediaci chce podporovat využívání mediace a její kvalitní poskytování, identifikovat a analyzovat nejvýznamnější problémy aktuálního stavu a přispět k dalšímu rozvoji mediace v ČR.

Skládá se ze zástupců významných institucí a odborníků na poli mediace, mezi nimi jsou zástupci MSp, ČAK, Asociace mediátorů ČR, PF UP v Olomouci, PF UK v Praze, PF MU v Brně, Mediačních center, PMS ČR, soudců, zkušebních komisařů a zapsaných mediátorů i Justiční akademie. Společné schůzky pracovní skupiny se konají jednou za 3 měsíce.

Praktické úkoly, které skupina již splnila:

 • propagace a medializace mediace prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR:
  1. natočena reportáž (Události ČT) o reálném případu, který skončil úspěšnou mediací
  2. vydání tiskové zprávy o vzniku pracovní skupiny a její zveřejnění na webových stránkách MSp a sociálních sítích MSp
  3. vydání článku v Lidových novinách s názvem „Dohoda je lepší než rozsudek"
  4. spolupráce s Justiční akademií v oblasti vzdělávání
 • vytvoření pomocné metodiky, šablony pro soudy, která stanovila kritéria pro výběr případů vhodných k mediaci – materiál doporučujícího charakteru jako pomoc pro soudce („Diagnostika případů vhodných k mediaci"), kteří váhají, zda případ je či není vhodný pro nařízené první setkání s mediátorem (blíže viz položka: „Podpora mediací: Ministerstvo spravedlnosti vytvořilo nový pomocný materiál pro soudce")
 • vytvoření výkladového stanoviska k otázce povinnosti mlčenlivosti atd.