Výsledky ústní části výběrového řízení na obsazení funkce soudce v obvodu Krajského soudu v Brně, vyhlášeného dne 22.3.2023

Výsledky naleznete z d e