Výsledky písemné části výběrového řízení na obsazení funkce soudce v obvodu Městského soudu v Praze vyhlášeného dne 9. 2. 2024

Výsledky z d e