Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Veřejnost - žadatelé o nahlížení

 • prostřednictvím CRO, v záložce „Žádost o nahlížení na neveřejné oznámení" (zde);
 • elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu na osz@msp.justice.cz;
 • doručením přes datovou schránku – kq4aaw2;
 • písemně na Ministerstvo spravedlnosti ČR, odbor střetu zájmů, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.
 • jméno, popřípadě jména, příjmení,
 • datum narození,
 • trvalý pobyt a adresu pro doručování žadatele
 • obchodní firma nebo název,
 • identifikační číslo osoby
 • sídlo,
 • údaje o fyzické osobě, která jedná v zastoupení právnické osoby, a její oprávnění jednat v zastoupení právnické osoby.