Aktuality

Ministerstvo spravedlnosti rozvíjí dlouhodobě koncepční spolupráci s Technologickou agenturou ČR.

Aktuálně je resort spravedlnosti zapojen do Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy a Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy BETA3. Program je zaměřen na podporu aplikovaného výzkumu a inovací pro potřeby orgánů státní správy, a to zejména pro potřeby těch orgánů, které nejsou poskytovateli podpory výzkumu, vývoje a inovací. Cílem programu je podpora realizace výzkumných aktivit za účelem vývoje nových nebo zdokonalení současných postupů, regulačních mechanismů, dozorových činností, dovedností, služeb, informačních a řídících produktů a postupů určených pro kvalitnější a efektivnější výkon státní správy.

Současně je resort zapojen do Programu SIGMA. Program SIGMA je svého druhu novým komplexním nástrojem, který je zaměřen na naplňování a řešení řady cílů a opatření stanovených klíčovými strategickými a koncepčními dokumenty pro oblast výzkumu, vývoje a inovací v České republice a který dále umožní pružně reagovat na potřeby společnosti a hospodářství, jež mohou vznikat na základě neočekávaných situací. Program zahrnuje 5 dílčích cílů, které mají postupně zajišťovat implementaci aktivit ze současných programů ZÉTA, ÉTA, GAMA 2, DELTA 2. Jednotlivé programy mají stanoveny parametry pro konkrétní veřejnou soutěž.

V projektech, které byly podpořeny prostřednictvím programu Technologické agentury ČR v modelu veřejné soutěže, plní Ministerstvo spravedlnosti roli aplikačního garanta.