Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Vyhlášení dotačního řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021

Dnes bylo zveřejněním výzev pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2021 zahájeno dotační řízení Ministerstva spravedlnosti na rok 2021. Konkrétně v následujících dotačních titulech:

  • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
  • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele
  • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy
  • Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
  • Prevence korupčního jednání I. a Prevence korupčního jednání II.

Žádosti o dotaci je možné zasílat ve lhůtě do 31. října 2020.

Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům, Metodiku pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 a formuláře žádostí a povinných příloh naleznete na webovém portálu ZDE.