Agregátor obsahu Agregátor obsahu

Ministerstvo spravedlnosti vydalo doporučení k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav

Doporučení k fungování soudů aktualizované k 22. 10. 2020 je možné nalézte ZDE.

 

Ministerstvo spravedlnosti rozeslalo soudům doporučení k fungování v době nouzového stavu a krizová opatření přijatá Vládou ČR.

Ministerstvo doporučuje předsedům soudů, aby s ohledem na aktuální obecně nepříznivou epidemiologickou situaci a predikci jejího vývoje zvážili nutnost konání již nařízených jednání a nařízení nových jednání.

Při tomto posouzení by měly být zváženy zejména:

  • běh prekluzivních a promlčecích lhůt a jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu;
  • nezbytnost osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání;
  • organizační, materiální a personální podmínky jednotlivých soudů.

    Prodlení v soudních řízeních vzniklá v důsledku aplikace tohoto doporučení nebudou Ministerstvem spravedlnosti v rámci výkonu jeho dohledových pravomocí považována za průtahy v řízení.

Přesné znění doporučení je ke stažení ZDE.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

19. 10. 2020