Z bývalé ubytovny v Benešově vznikne Justiční dům

Ministerstvo spravedlnosti nechá zrekonstruovat nepotřebný objekt bývalé ubytovny v Benešově, aby mohlo do budovy přemístit okresní soud, okresní státní zastupitelství a Probační a mediační službu. Ty tím získají odpovídající zázemí a dojde k zefektivnění jejich činnosti. Dnes 10. 8. 2023 došlo v Benešově k předání staveniště zhotoviteli. Hlavní stavební práce se naplno rozběhnou od začátku září 2023.

Ministerstvo spravedlnosti tak činí z důvodu provozních úspor a vytvoření kvalitních podmínek pro činnost justičních složek v Benešově a i s přihlédnutím k stavebnětechnickému stavu současného objektu okresního soudu.

„Rekonstrukcí nepotřebné budovy bývalé ubytovny bude dosaženo nejen úspory provozních nákladů, ale vytvoří se i komplexní pracoviště, které bude odpovídat požadovaným nárokům nejen v oblasti bezpečnosti, ale i na pracovní prostředí a vhodné pracovní podmínky pro činnost OS Benešov, OSZ Benešov a PMS a pro jejich vzájemnou spolupráci," uvedl náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel.

Objekt bývalé ubytovny v ulici Dukelská čp. 999 v Benešově

  • Budova až do roku 2016 sloužila pro potřeby Ministerstva obrany jako ubytovna.
  • Následně ji převzalo Generální ředitelství cel s cílem přemístit do ní část agendy, kterou vykonává v Benešově.
  • Nakonec však Celní správa od svého záměru odstoupila a objekt tak v polovině roku 2018 z důvodu nepotřebnosti připadl ÚZSVM.
  • Od roku 2018 budova není obsazena.
  • V prosinci 2022 přešla příslušnost hospodařit na Ministerstvo spravedlnosti.

Provedením vnitřních stavebních úprav dojde k přeměně budovy ubytovny na budovu Justičního domu.

  • Dojde k účelnému a smysluplnému využití volné státní budovy.
  • Společným umístěním justičních složek (OS Benešov, OSZ Benešov, PMS) do jednoho objektu dojde rovněž ke zlepšení koordinace činností a časovým úsporám při vzájemné spolupráci OSS, neboť výkon jejich činností spolu vzájemně a bezprostředně souvisí.

V roce 2025 tak po dokončení stavebních prací vznikne v Justičním domě celkem 58 nových kanceláří, 8 jednacích síní a dostatečná kapacita pro umístění a archivaci spisů. Dále bude vyřešen dlouhodobý problém OS s parkovacími místy. Po přesunu budou mít složky k dispozici až 43 parkovacích míst.

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

10. srpna 2023