V Praze se uskutečnila konference „Práce s původci domácího násilí - kde jsme a kam směřujeme“

V pondělí 6. listopadu 2023 se konala odborná projektová konference pořádaná Institutem pro kriminologii a sociální prevenci (IKSP). Na konferenci „Práce s původci domácího násilí - kde jsme a kam směřujeme" byly prezentovány výstupy projektu Zlepšení v oblasti zacházení s pachateli a v oblasti podpory obětí v případech domácího a genderově podmíněného násilí v ČR, financovaného z Norských fondů 2014 – 2021

Konferenci zahájili ředitel IKSP Petr Zeman, náměstek ministra spravedlnosti Karel Dvořák a ředitel odboru rovnosti žen a mužů Úřadu vlády Radan Šafařík. Karel Dvořák poděkoval za pozvání, ocenil kvalitní dlouhodobou práci IKSP a vyjádřil institutu podporu ministerstva i do budoucna.

Na konferenci byly prezentovány výstupy projektu, který se zaměřuje na zacházení s pachateli či původci domácího násilí v partnerských vztazích v České republice a možnosti jeho zlepšení. „Jedním z hlavních předpokladů řešení problému domácího násilí je, kromě práce s oběťmi, také snižování nebezpečnosti jeho pachatelů. Systematická práce s pachateli domácího násilí, zaměřená na identifikaci a snižování rizikových faktorů prostřednictvím terapeutických programů a intervencí může významně přispívat k minimalizaci eskalace či recidivy tohoto druhu trestné činnosti. Hlavním cílem je, prostřednictvím odstranění příčin násilného chování, zvyšování bezpečí ohrožených osob a zkvalitňování jejich života," uvedla Hana Přesličková z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, hlavní řešitelka projektu.

Jak uvedl Josef Petr z Ligy otevřených mužů "Organizace, které terapii pro původce násilí poskytují, však dlouhodobě nezvládají naplnit poptávku po službách. Je proto nutné, aby došlo k navýšení jejich kapacit a systémovému ukotvení, včetně financování. I proto jsme ve spolupráci s dalšími organizacemi spustili kampaň #zastavnasili, která o tématu informuje laickou i odbornou veřejnost. Na webu www.zastavnasili.cz lze najít i mapu podpory pro všechny, kteří se násilí dopouští a chtějí to změnit."

Program konference:

  • Poznatky o trestné činnosti spojené s domácím násilím, její struktuře a vývojových trendech.
  • Poznatky o charakteristikách pachatelů, násilného jednání, rozhodování soudů v případech trestných činů identifikovaných jako domácího násilí.
  • Další část představených výstupů projektu byla zacílena na identifikaci nedostatků a dobré praxe a analýzu potřeb relevantních aktérů v ČR doplněná o inspirativní koncepční přístupy ve vybraných evropských zemích.
  • Prezentace o podobách násilí v osobních vztazích v reflexi kvantitativního a kvalitativního šetření.
  • Poznatky přímo z praxe pak přinesli zkušení odborníci z Diakonie Praha, která dlouhodobě poskytuje program pro pachatele domácího násilí, s představením možností evaluace takového programu.
  • Budoucí možnosti a vize terapeutické práce s násilím nastínil Josef Petr, ve svém příspěvku Budoucnost terapie násilí v ČR – Proč má naše práce smysl? Josef Petr působil dlouhodobě jako ředitel organizace Ligy otevřených mužů, která pomáhá nejen mužům pracovat s jejich agresí.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

6. listopadu 2023