Reakce na nepravdivé informace serveru Investigace.cz týkající se náměstka Radomíra Daňhela

Server Invetsigace.cz 25. října 2022 zveřejnil mj. informace týkající se působení náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela ve společnosti LOM PRAHA a na radnici Brno-střed. Publikovaná sdělení jsou nepravdivá, zavádějící a v konečném důsledku nelogická.

 

Náměstek Radomír Daňhel (což je ověřitelný fakt) nikdy nepůsobil na radnici Brno-střed, to znamená, že nemohl být ve vedení radnice, jiném orgánu, včetně komisí, a to v případě města či městské části. O prošetřování pronájmu městských prostorů rodině Rekhemových mu není nic známo, stejně jako o pronájmech samotných.

 

Podle redaktorky a „na základě zjištění HN a aktuálně.cz detektivové momentálně prověřují další brněnskou kauzu, v níž figuruje nejen Daňhel, ale i ministr Blažek." Nic takového ale není pravda, jak ministerstvo uvedlo na svých stránkách 4. října 2022.

 

Náměstek Radomír Daňhel nepodepsal smlouvu s firmou DEFCON ani s firmou VORRENS na 50 mil. korun

Informace týkající se smlouvy s firmou DEFCON se navzájem popírají. Podle článku ji „měl na starosti obchodní úsek pod vedením Radomíra Daňhela". Ten ale nemohl mít „na starosti" něco, co v době, kdy obchodní úsek vedl, neexistovalo, když smlouvu podepsal pan ředitel Protiva až po odchodu R. Daňhela.

 

Obdobně „pracuje" autorka reportáže i s dalšími informacemi. V článku odkazuje na nejmenované protikorupční experty z Mezinárodního centra pro boj proti korupci (IACRC). Ti hovoří o „nápadně vysoké částce 50 milionů korun za vágně popsané služby". V případě smlouvy se společností Vorrens s.r.o. však ve smlouvě žádná částka sjednána není, tedy ani oněch „nápadně vysokých 50 milionů korun".  Navíc, jak je patrno ze smlouvy, ta byla sjednána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek (uvedeno ve smlouvě v odstavci nad preambulí). Smlouva může přinést státnímu podniku zakázky i za stovky milionů, ale státní podnik nemusí předem hradit nic ( čl. III. smlouvy). V neposlední řadě lze smlouvu kdykoli i bez udání důvodu ukončit (odst. 5.3. smlouvy). Za situace, že žádné smlouvy na plnění nebyly uzavřeny a možná ani nebudou, a na žádnou částku nevznikl nárok, jsou závěry prezentované v článku opravdu jen pouhou spekulací bez reálného základu.  

/Odkaz na zmiňovanou smlouvu nejdete ZDE./

 

Mgr. Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

25. října 2022