Platy nesoudcovského personálu v příštím roce vzrostou

Na dnešní tiskové konferenci se ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a předseda Krajského soudu v Praze Ljubomír Drápal věnovali tématu navyšování platů v justici.

Problematikou platů v justici se ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zabývá již od svého nástupu do funkce. Prvním úspěchem je, že se podařilo zajistit navýšení platů zaměstnanců soudů pracujících na pozicích zapisovatelek, vyšších soudních úředníků, asistentů soudců a soudních tajemníků, a to téměř o 14 %. V případě zaměstnanců státních zastupitelství o téměř 15 %. Změna bude účinná od 1. ledna 2019. Dojde také k zavedení zvláštního příplatku v I. a III. skupině pro odborný aparát, vybrané pozice tohoto aparátu budou také zařazeny do vyšších platových tříd.

„Boj o platy ale letoškem nekončí," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, „česká justice je dlouhodobě finančně podhodnocená. Mám na mysli všechny ty, kteří zajišťují správu, tedy ty, bez kterých by soudy a soudci nemohli řádně fungovat. Rád bych se také věnoval přísedícím a znalcům." Dlouhodobým cílem Ministerstva spravedlnosti je systémovými opatřeními zajistit pro zaměstnance soudů takový plat, který umožní organizačním složkám realizovat odpovědnou koncepční personální politiku. Těmito kroky chce resort zajistit konkurenceschopnost justice na trhu práce, tím omezit fluktuaci a zajistit tak plynulý bezproblémový chod všech složek justice.

Na ministrova slova navázal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman: „Není to jen o konkurenceschopnosti justice, ale je to také o náležitém ohodnocení práce těchto lidí. Nesoudcovský personál vykonává vysoce kvalifikovanou práci, kterou si ani mnohokrát neumíme představit. Jsem proto za toto navýšení platů velmi rád. Chtěl bych závěrem také poděkovat všem zaměstnancům na soudech a státních zastupitelstvích za jejich práci."

Díky za výsledek dlouhodobého a náročného vyjednávání vyjádřil také Ljubomír Drápal, předseda Krajského soudu v Praze: „Děkuji všem zainteresovaným subjektům za toto nezanedbatelné navýšení platů. Berme to však jen jako první úspěch a doufejme, že za nadprůměrné výkony budou tito zaměstnanci časem také nadprůměrně ohodnoceni."

„Odborný personál je nepostradatelnou součástí soudního procesu, mělo by tedy být zájmem každého, kdo se se soudem někdy setká, aby justice jako celek fungovala správně. Bez těchto zaměstnanců v administrativě by to nešlo," uvedl předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a dodal, že jsou to právě administrativní pracovníci, kteří se při své práci setkávají s narůstající verbální i fyzickou agresivitou. Vyšší ohodnocení jejich práce je proto na místě.

Kladně hodnotí pokrok, ke kterému došlo v oblasti platů administrativních a odborných pracovníků soudů, také Soudcovská unie. Jejich odměňování je třeba se podle prezidentky Daniely Zemanové věnovat i nadále. „Dosažené změny přinášejí viditelné zlepšení, které se kladně projeví v činnosti soudů," doplnila Zemanová.

Prezentaci z tiskové konference podrobnosti a ilustračními příklady naleznete ZDE.

 

Tiskové oddělení Ministerstva spravedlnosti

10. 12. 2018