Pavel Blažek: Žádost o pochopení

Ilustrační obrázek

V souvislosti s dnešním podáním stížnosti pro porušení  zákona (SPZ) v neprospěch obviněného proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně jsem zaznamenal oprávněný zájem médií o podrobnější informace, a to nejlépe přímo ode mne. Prosím o pochopení, že tak alespoň v této fázi neučiním, a to nejméně z níže uvedených důvodů.

Předně se jedná o případ, v němž je prvotním zájmech ochrana citlivých údajů, jejichž zveřejnění by mohlo přinést negativní důsledky zejména pro oběť trestné činnosti.

A jako ministr a politik nechci v této věci osobně vystupovat v médiích, neboť by to mohlo na část veřejnosti zapůsobit tak, že jsem stížnost podal proto, abych se tím mohl prezentovat v médiích. I proto jsme dnes zveřejnili statistiku podaných SPZ po dobu mého mandátu. Snad je tak zřejmé, že z mé strany nejde o nějaký „mediální krok”. SPZ byla podána jako vždy z důvodu mého přesvědčení, že soud nepostupoval správně. Vyvolání dojmu, že je tomu v tomto případě jinak, by nebylo z mnoha důvodů správné.

Prosím tedy média, aby se obracela na mluvčího ministerstva a závěrem sděluji, že SPZ má celkem 27 stran a má, myslím, potenciál pozitivním způsobem ovlivnit rozhodování trestních soudů do budoucna, a to bez ohledu na výsledek.

 

Pavel Blažek, ministr spravedlnosti
14. března 2024