Pavel Blažek s představiteli justice jednal o připravovaném návrhu změny výpočtového koeficientu pro stanovení platové základny soudců a návrhu zákona o kárné odpovědnosti

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek již podruhé jednal s představiteli justice o aktuálně připravovaném návrhu změny výpočtového koeficientu pro stanovení platové základny soudců. Dalším tématem jednání byl návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců. Nad základními parametry zákona došlo během jednání ke shodě. 

U návrhu změny výpočtového koeficientu pro stanovení platové základny soudců je cílem vyhovět nálezům Ústavního soudu. Uvedený postup odpovídá dosavadní judikatuře Ústavního soudu ve věci soudcovských platů, který se konkrétně tématu jejich snižování či zmrazování meritorně již mnohokrát věnoval," uvedl na dnešním jednání ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Snížení platové základny kopíruje míru růstu průměrné nominální mzdy mezi lety 2021 a 2022. Konečný efekt tohoto optického snížení platové základny tak bude mít za následek faktické zmrazení platů, nikoliv jejich nominální snížení. Tento formát zmrazování platů s sebou nenese náhlý „skok" po skončení doby zmrazení, a nenastane tedy situace, kdy po jedno- či víceletém zmrazení platů dochází k náhlému zvýšení nominální výše platů soudců a politiků kumulovaně ve větším objemu za několik let, čímž nedojde k ještě většímu rozevírání nůžek mezi platy ve veřejné sféře.

Dalším bodem jednání byl návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců a státních zástupců, který  zavádí dvoustupňové kárné řízení, tak jak to po České republice požaduje mezinárodní protikorupční organizace GRECO a jak se předchozí vláda zavázala v Národním plánu obnovy. Nad základními parametry zákona došlo během jednání ke shodě. 

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti
18. května 2023