Návrh zákona o hromadných žalobách míří do meziresortního připomínkového řízení

Ministerstvo spravedlnosti plní svoje závazky a předkládá k připomínkám dlouho očekávaný návrh zákona o hromadných žalobách. Jde o přelomovou změnu v občanském soudním řízení, která přispěje k efektivitě a hospodárnosti soudního projednávání civilních sporů.

Cílem tohoto zákona je zavést ucelenou a komplexní právní úpravu, která usnadní vymáhání takzvaných stejnorodých nároků v řízení před soudy. V případě schválení zákona bude do českého práva zaveden prostředek, který výrazně odlehčí soudům, povede k urychlení soudního řízení, účastníkům řízení ušetří náklady a pomůže k efektivnějšímu a hospodárnějšímu fungování justice.

 „Jsem velice rád, že nyní předkládáme tento návrh zákona, který je opravdu koncipován s důrazem na zvýšení efektivity justice. Při jeho tvorbě jsme zohlednili také zahraniční zkušenosti, které ukazují, že se hromadné žaloby v praxi osvědčily. V našem návrhu jsou i velmi důležité pojistky proti zneužívání tohoto institutu. Návrh zákona vznikal za široké diskuse a spolupráce se spotřebitelskými organizacemi a odborníky, proto má velkou šanci, aby prospěl našemu právnímu systému" upřesnil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

Z důvodu ekonomických a hospodářských dochází dnes velmi často k tomu, že jediné porušení zákona zasáhne velkou skupinu osob, čímž vzniká celá řada stejných či velmi obdobných nároků. České soudy si s takovými případy dnes neumí v mezích nastaveného legislativního rámce efektivně poradit, neboť je v naprosté většině případů potřeba se těmito nároky zabývat v samostatných řízeních.

Pro stát i účastníky by však bylo výhodnější, pokud by bylo možné všechny takto příbuzné nároky projednat a rozhodnout o nich v jediném řízení. Odpadlo by tím zbytečné opakované placení soudního poplatku, opakované zkoumání týchž skutečností nebo provádění týchž důkazů. Právě hromadná žaloba v navrhované podobě je přitom prostředkem, jak uvedené efektivity a úspor na straně státu i jednotlivých účastníků řízení dosáhnout.

 

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

14. 3. 2019