Ministerstvo spravedlnosti navrhlo zvýšení pracovních odměn pro odsouzené

Finanční problémy, zadluženost a nedostatek finančních prostředků odsouzených brání tomu, aby po propuštění z vězení začali vést běžný život. Ministerstvo spravedlnosti proto navrhlo zvýšení pracovních odměn odsouzených tak, aby byly co nejvíce navázány na minimální mzdu. Vláda dnes navýšení odměn schválila. Odsouzení tedy budou za práci brát větší odměny a budou moci dostát svým závazkům.

Odměny budou odpovídat padesáti procentům minimální mzdy, přidanou hodnotou bude, že ti, co mají vyživovací povinnost, zaplatí minimálně o 500 korun navíc na výživném. Díky navýšení odměn dojde k tomu, že vězni budou moci lépe splácet dluhy a po výkonu trestu budou odcházet menší dluhovou zátěží. Od toho si slibujeme, že se sníží recidiva," uvedl po jednání vlády Jan Kněžínek.

Odsouzení jsou zařazováni do čtyř skupin podle náročnosti výkonu práce. V první skupině, kam je zařazeno téměř 90 % pracujících odsouzených, není potřeba žádná odborná kvalifikace. Pro zařazení do čtvrté skupiny je potřebné vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu.

Dnes vláda schválila, že dojde k navázání výše odměn vězňů na výši minimální mzdy, a to v poměru 50 % minimální mzdy pro pracovní odměnu za práce zařazené v I. skupině, v II. skupině 70 % minimální mzdy, ve III. skupině 95 % minimální mzdy a konečně ve IV. skupině 120 % minimální mzdy v daném kalendářním roce. Účinnost vyhlášky bude od 1. ledna 2020.

Ministerstvo spravedlnosti se dlouhodobě snaží snižovat riziko recidivy vězňů a zároveň pomáhat zlepšit sociální postavení těch, kteří jsou na nich existenčně závislí, tedy především jejich nezaopatřených dětí. Proto připravilo novelizaci právních předpisů, které zajistí navýšení odměny pracujících vězňů, kdy ale zároveň dojde ke zvýšení podílu, který je z této částky srážen právě ve prospěch výživného na nezaopatřené děti," uvádí ministr spravedlnosti Jan Kněžínek.

S problematikou zaměstnávání je významně provázána oblast zadlužení odsouzených. Většinu odsouzených tíží dluhy, jsou povinni platit náklady výkonu trestu odnětí svobody, škodu související s jejich předchozí trestnou činností, mají plnit vyživovací povinnost. Řešení dluhové situace je třeba nastartovat již během výkonu trestu odnětí svobody, aby nedocházelo k navyšování dluhů během doby výkonu trestu odnětí svobody, a tím i určité rezignaci odsouzených na jejich povinnosti vlivem pociťované bezvýchodnosti finanční a celkově osobní situace. Nezvládnutá finanční situace, zejména existence dluhů, představuje nepochybně jeden z kriminogenních faktorů.

Vladimír Řepka, tiskový mluvčí Ministerstva spravedlnosti

18. 3. 2019