Statistiky

Podrobný statistický přehled agend, u nichž je v současnosti již možné využít formu elektronického monitoringu, lze vyhledat na webových stránkách Probační a mediační služby. Základní data od uzákonění formy domácího vězení s účinností od 1. ledna 2010 jsou uvedena v tabulce a grafu níže..

Poznámka: Ne ve všech případech uvedených u jednotlivých agend, zejména u nahrazení vazby dohledem, by byl využit institut elektronického monitoringu.

ROK

NAHRAZENÍ VAZBY DOHLEDEM

TREST
DOMÁCÍHO VĚZENÍ

PODMÍNĚNÉ PROPUŠTĚNÍ S „DOMÁCÍM VĚZENÍM"

2010

345

116

 

2011

359

266

14

2012

494

514

38

2013

566

212

17

2014

630

231

12

2015

602

196

4

2016

558

170

1

2017

528

171

1

2018

477

195

3

součet

4 559

2 071

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet uložených trestů (dospělí) a trestních opatření (mladiství) domácího vězení od roku 2010 v členění podle soudních krajů:

ROK

Praha

Středo-český

Jiho-
český

Západo-český

Severo-český

Východo-český

Jiho-moravský

Severo-moravský

Česká republika

2010

4

7

20

9

10

23

19

24

116

2011

9

34

32

27

23

39

56

46

266

2012

24

56

41

72

62

68

87

104

514

2013

11

20

22

29

27

24

36

43

212

2014

14

25

29

30

32

17

37

47

231

2015

7

25

19

18

32

19

34

42

196

2016

6

26

22

14

31

14

27

30

170

2017

7

29

17

19

18

13

32

36

171

2018

30

26

22

20

34

5

38

20

195

celkem

112

248

224

238

269

222

366

392

2 071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj počtu monitorovaných osob od zahájení elektronického monitoringu

 

Měsíční přehledy o počtu monitorovaných osob podle soudních krajů

Poznámka: Měsíční přehledy o počtu monitorovaných osob jsou vedeny podle místa výkonu trestu nebo opatření, neodrážejí sídlo soudu, který o sankci rozhodl.