Statistiky

Souhrnná statistika hlavních agend odboru odškodňování je ke stažení ZDE. Jedná se o statistická data získaná ze systému spisové služby ministerstva, který podrobně nerozlišuje právní povahu jednotlivých věcí (kupř. charakter škodní události, v souvislosti s níž byla žádost na náhradu škody způsobené při výkonu moci veřejné podávána), nebo druh žádaného či proplaceného odškodnění. Údaje se do této evidence zapisují v okamžiku statistického ukončení věci.

Podrobnější data o povaze nároků na náhradu škody způsobené při výkonu veřejné moci vyplývají z evidence poukázaných plateb, jejíž výstup je ke stažení ZDE. Upozorňujeme, že jde o evidenci proběhlých plateb (nikoliv tedy vyřízených věcí, v rámci jedné zpracované věci může proběhnout více jednotlivých plateb), která je vedena společně pro agendu mimosoudní i soudní a že v této evidenci se jednotlivá platba projeví krátce po schválení odpovědnou osobou, nikoliv v době statistického ukončení spisu. Případy, které nevedly k proplacení odškodnění, se v této evidenci neprojeví.