Seznam vybraných rejstříků státních zastupitelství

 

Pozn. Popis obsahu jednotlivých rejstříků popisuje kancelářský řád státního zastupitelství.

 

 

Rejstříky okresních státních zastupitelství

 
 
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
ZT pro dozor v trestním řízení  
ZK pro dozor ve zkráceném přípravném řízení  
ZC pro účast v občanském soudním řízení  
ZDU pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy  
ZP rejstřík podmíněného propuštění a přeřazení  
ZN rejstřík všeobecný  
ZM rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci  

 

 

 

Rejstříky krajských státních zastupitelství

 
 
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
KZV pro dozor v trestním řízení  
KZK pro dozor ve zkráceném přípravném řízení konaném Generální inspekcí bezpečnostních sborů  
KZZ pro podněty k přezkoumávání zákonnosti pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních  
KZT pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních  
KZO pro dovolání u krajského státního zastupitelství  
KZC pro účast v občanském soudním řízení  
KDT pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody  
KDV pro dozor nad výkonem vazby  
KDU pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy  
KDD pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence  
KZM rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci  
KZN rejstřík všeobecný  
KSV pro vyšetřování konané státním zástupcem  
KSZ pro zkrácené přípravné řízení konané státním zástupcem  
KSN rejstřík všeobecný pro věci, v nichž koná státní zástupce obligatorně vyšetřování nebo zkrácené přípravné řízení  

 

 

 

Rejstříky vrchních státních zastupitelství

 
 
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
VZV pro dozor v trestním řízení pro trestní věci v nichž vrchní státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetřováním; ve věcech odňatých krajskému státnímu zastupitelství, jakož i ve věcech se stanovenou zvláštní příslušností, včetně činnosti v řízení před soudem; též pro zápis trestních věcí, v nichž vrchní státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetřováním konaným státním zástupcem  
VZT pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních; pro trestní věci vyřizované vrchním státním zastupitelstvím v řízení o odvolání proti rozhodnutí krajského soudu jako soudu I. stupně, dohledu v konkrétní trestní věci a informací vyžadovaných u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled  
VZC pro účast v občanském soudním řízení  
VZZ pro podněty k přezkoumávání pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních  
VDT pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody  
VDV pro dozor nad výkonem vazby  
VZO pro dovolání u vrchního státního zastupitelství  
VDU pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy  
VDD pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence  
VZM rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci  
VZN rejstřík všeobecný  
     

Rejstříky Nejvyššího státního zastupitelství

 
 
Rejstřík Popis rejstříku Pozn.
NZV pro dozor v trestním řízení; pro trestní věci, v nichž Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dozor nad vyšetřováním ve věcech odňatých vrchnímu státnímu zastupitelství  
NZT pro účast státního zástupce v odvolacím řízení před soudy a pro dohled ve věcech trestních; pro trestní věci, v nichž vykonává dohled nebo vyžaduje informace u nižších státních zastupitelství, nad nimiž vykonává dohled  
NZZ pro podněty k přezkoumání pravomocných rozhodnutí státních zástupců a soudů ve věcech trestních  
NZC pro účast v občanském soudním řízení  
NDT pro dozor nad výkonem trestu odnětí svobody  
NDV pro dozor nad výkonem vazby  
NZA pro přezkoumávání rozhodnutí státního zástupce v přípravném řízení nejvyšším státním zástupcem podle § 174a tr. ř.  
NZO pro dovolání u Nejvyššího státního zastupitelství  
NDU pro dozor nad výkonem ústavní nebo ochranné výchovy  
NDD pro věci dozoru nad výkonem zabezpečovací detence  
NZN rejstřík všeobecný  
NZI rejstřík pro vyžadovanou mezinárodní justiční spolupráci  
NZM rejstřík pro poskytovanou mezinárodní justiční spolupráci  

Zpět