Stavební úřad vězeňské služby

 

Tel: 221 997 259
Fax: 221 997 562
E-mail: stu@msp.justice.cz 

Vyšehradská 16
Praha 2
128 10

Upozornění

Stavební úřad vykonává státní správu pouze pro stavby sloužící k plnění úkolů MSp a VS ČR. Není orgánem oprávněným ke zjednání nápravy stížností a podnětů občanů na území ČR.