Odbor právní

Tel: 221 997 502
E-mail: opr@msp.justice.cz 

Vyšehradská 16
Praha 2
128 10