Odbor informatiky

Tel: 221 997 374
Fax: 221 997 559
E-mail: oi@msp.justice.cz 

Vyšehradská 16
Praha 2
128 10