Odbor ekonomický

Tel: 221 997 231, 232
Fax: 221 997 551
E-mail: oe@msp.justice.cz 

Vyšehradská 16
Praha 2
128 10