Náměstek pro řízení sekce ekonomické a správní

Tel: 221 997 276
E-mail: MLiskova@msp.justice.cz

Vyšehradská 16
Praha 2
128 10