Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2023

 Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2023, stanovený na základě Zákona č. 449/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2023, zahrnuje příjmy ve výši 3 910 247 743,- Kč a výdaje ve výši 36 537 616 335,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedené v přiloženém souboru:

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet Ministerstva spravedlnosti na rok 2023 – podrobné členění podle rozpočtových položek