Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2022

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2022, stanovený na základě Zákona č. 57/2022 Sb., ve znění Zákona č. 344/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, zahrnuje příjmy ve výši 3 890 423 537,- Kč a výdaje ve výši 31 981 727 701,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedené v přiloženém souboru:

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet Ministerstva spravedlnosti na rok 2022 – podrobné členění podle rozpočtových položek