Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2021

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2021, stanovený na základě Zákona č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 3 490 783 029,- Kč a výdaje ve výši 31 945 115 445,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedené v přiloženém souboru:

 

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet Ministerstva spravedlnosti na rok 2021 – podrobné členění podle rozpočtových položek