Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2020

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2020, stanovený na základě Zákona č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 3 236 535 918,- Kč a výdaje ve výši 31 891 409 426,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedené v přiloženém souboru:

 

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet Ministerstva spravedlnosti na rok 2020 – podrobné členění podle rozpočtových položek