Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2019

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2019, stanovený na základě Zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 3 299 063 644,- Kč a výdaje ve výši 30 489 782 592,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiloženém souboru.

 

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet MSp na rok 2019 – podrobné členění podle rozpočtových položek