Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2018

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2018, stanovený na základě Zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 3 029 833 755,- Kč a výdaje ve výši 28 065 474 341,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet MSp pro rok 2018 – podrobné členění podle rozpočtových položek