Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2016

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2016, stanovený na základě Zákona č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 2 783 901 933,- Kč a výdaje ve výši 24 691 923 615,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet MSp za rok 2016 – podrobné členění podle rozpočtových položek