Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2014

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2014, stanovený na základě Zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 2 910 055 183,- Kč a výdaje ve výši 22 120 775 399,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet MSp pro rok 2014 - podrobné členění podle rozpočtových položek