Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2013

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2013, stanovený na základě Zákona  č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 3 042 445 tis. Kč a výdaje ve výši 21 349 417 tis. Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Rozpočet MSp pro rok 2013 - podrobné členění podle rozpočtových položek

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti