Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2012

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2012, stanovený na základě Zákona č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnuje příjmy ve výši 2 294 492 tis. Kč a výdaje ve výši 20 690 101 tis. Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiloženém souboru.

Rozpočet MSp pro rok 2012 - podrobné členění podle rozpočtových položek

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti