Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2011

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2011, stanovený na základě Zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnoval příjmy ve výši 2 735 598 tis. Kč a výdaje ve výši 20 058 532 tis. Kč. Podrobné členění podle rozpočtových položek a závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiložených souborech.

Rozpočet MSp pro rok 2011 - podrobné členění podle rozpočtových položek

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti