Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2009

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2009, stanovený na základě Zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnoval příjmy ve výši 2 492 504 tis. Kč a výdaje ve výši 21 687 449 tis. Kč. Podrobné členění podle rozpočtových položek a závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedeny v přiložených souborech.

Rozpočet MSp pro rok 2009 - podrobné členění podle rozpočtových položek

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti