Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2010

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2010, stanovený na základě Zákona č. 487/2009 Sb., o státním rozpočtu České republiky, zahrnoval příjmy ve výši 2 539 257 tis. Kč a výdaje ve výši 22 067 742 tis. Kč. Podrobné členění podle rozpočtových položek je uvedeno v přiloženém výkazu.

Rozpočet MSp pro rok 2010 - podrobné členění podle rozpočtových položek

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti