Schválený rozpočet Ministerstva spravedlnosti pro rok 2024

Schválený rozpočet kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti na rok 2024, stanovený na základě Zákona č. 433/2023 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2024, zahrnuje příjmy ve výši 3 573 779 437,- Kč a výdaje ve výši 35 761 515 449,- Kč. Závazné ukazatele schváleného rozpočtu jsou uvedené v přiloženém souboru:

Ukazatele rozpočtu příjmů a výdajů kapitoly 336 – Ministerstvo spravedlnosti

Rozpočet Ministerstva spravedlnosti na rok 2024 – podrobné členění podle rozpočtových položek