Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů

Pokud jste se Vy nebo Vaši blízcí stali obětí trestného činu, máte možnost v registru najít vhodného poskytovatele služeb, který Vám pomůže zvládnout nelehkou situaci, v níž se nacházíte. Vyhledávat v registru lze za pomoci zvolení okresu a volbou okruhu požadovaných služeb (ve volbě „rozšířené vyhledávání"). Rozmyslete si, jaký druh pomoci by pro Vás byl vhodný, aby co nejlépe odpovídal Vašim konkrétním potřebám. Máte na výběr z následujících okruhů služeb:

  • Subjekty poskytující sociální služby (podle § 39 odst. 2 ZOTČ) jsou neziskové a jiné organizace, které se od sebe v určitých ohledech liší, všechny ale poskytují zejména odborné sociální a psychologické poradenství v těžkých životních situacích (problémy s bydlením, v zaměstnání, problémy spojené s dluhy atd.). Pracovníci těchto organizací Vás podpoří při vyřizování sociálních dávek či při zajištění jiné pomoci. Poradí Vám také, jak řešit problémy v rodině, v partnerském a společenském životě. Co se týká pomoci obětem trestných činů, poskytují především bezplatnou psychosociální pomoc. Podívejte se do registru, které takové organizace působí v okolí Vašeho bydliště.
  • Subjekty akreditované pro poskytování právních informací nebo pro restorativní programy (podle § 39 odst. 1 ZOTČ) Vám pomohou zorientovat se v průběhu trestního řízení a ve Vašich právech a povinnostech, které jako oběť trestné činnosti máte, dát dohromady potřebné dokumenty, popřípadě Vás doprovodit nebo zastoupit v jednání s úřady a na policii, nebo Vám doporučit advokáta. Nabízejí zároveň psychosociální poradenství a zprostředkovávají další služby, jako je dluhové a rodinné poradenství, nebo psychoterapie. Jejich pomoc vyhledejte také v případě, že teprve uvažujete o oznámení trestného činu a máte strach z toho, co by mohlo následovat. Konzultace jsou poskytovány bezplatně, diskrétně a na požádání také anonymně.
  • Advokáti (podle § 47 ZOTČ) poskytují právní služby, tedy právní pomoc a poradenství, zpracování právních rozborů, sepisování listin, nebo zastupování v řízení před soudem a jinými orgány. Advokáti zapsaní v registru poskytují v různé míře i bezplatnou právní pomoc obětem trestných činů, nejčastěji ve formě bezplatné první porady, další jejich služby bývají placené.
  • Střediska Probační a mediační služby mají za cíl narovnání vztahů mezi poškozeným a obviněným a poskytují obětem bezplatně právní informace. Pokud se potřebujete informovat o svých právech, možnostech peněžité pomoci nebo náhrady škody vzniklé trestným činem, hledáte psychologickou a sociální oporu a radu jak řešit svou zhoršenou životní situaci, nebojte se na ně obrátit. Podívejte se také na stránky Probační a mediační služby, kde naleznete podrobnější informace a rovněž i seznam všech jejích středisek včetně adres a telefonického kontaktu na zaměstnance.

    Ministerstvo spravedlnosti ČR vede veřejný registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů v elektronické podobě podle zákona o obětech trestných činů (§ 48 odst. 1 ZOTČ), který naleznete ZDE. Do registru jsou na základě vlastní žádosti zapisováni advokáti a subjekty poskytující obětem služby psychologického a sociálního poradenství, které získaly oprávnění pro poskytování sociálního poradenství a služeb sociální prevence na základě registrace podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a o změně některých zákonů. Subjekty akreditované u Ministerstva spravedlnosti ČR pro poskytování právních informací nebo restorativní programy jsou do registru zapsány na základě akreditace.