Ochrana obětí trestné činnosti

Ochraně obětí trestné činnosti je zapotřebí věnovat dostatečnou pozornost. V srpnu roku 2013 vešel v účinnost zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Ten sjednotil dosud roztříštěnou právní úpravu, významně ji zpřehlednil a zásadním způsobem rozšířil také katalog práv obětí.

Nový zákon umožňuje advokátům a různým neziskovým organizacím, které pomáhají obětem trestných činů, zápis do veřejného registru.  Díky němu se tak oběti, ale i všechny subjekty, které mají povinnost oběti o možnostech pomoci informovat, dostanou snadněji k potřebným informacím o poskytovatelích pomoci.

Ve snaze posílit práva obětí pak vzniká neziskovým organizacím možnost zažádat si o akreditaci, která je pak nedílnou podmínkou k získání dotace ze státního rozpočtu České republiky, a to na programy Ministerstva spravedlnosti.